Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκόνης πλυντηρίου και χαρτιού υγείας για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκόνης πλυντηρίου και χαρτιού υγείας για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

 

πατήστε εδώ