Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δίσκων ευαισθησίας αντιβιοτικών για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δίσκων ευαισθησίας αντιβιοτικών για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

πατήστε εδώ