Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ ξηράς εκτύπωσης DT10B για εκτυπωτή AGFA DRYSTAR 5302 για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ ξηράς εκτύπωσης DT10B για εκτυπωτή AGFA DRYSTAR 5302 για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ