Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια απολυμαντικών, λιπαντικών και αντισκωρικών προϊόντων χειρουργικών εργαλείων , για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας .

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια απολυμαντικών, λιπαντικών και αντισκωρικών προϊόντων χειρουργικών εργαλείων , για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας .

Πατήστε εδώ