ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

email: dioikitis@gngoum.gr