Το νοσοκομείο δεν διαθέτει Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία