Στο Γενικό Νοσοκομείο Γουμένισσας λειτουργεί τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών πρόληψης και διάγνωσης των πολιτών. Παράλληλα, όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούν να απαιτηθούν γίνονται στα άρτια εξοπλισμένα διαγνωστικά εργαστήρια του Νοσοκομείου μας. Το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων λειτουργεί στο Ισόγειο του Νοσοκομείου και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από ανεξάρτητη είσοδο.

Αναλυτικά η διαδικασία εξέτασης στα Εξωτερικά Ιατρεία προβλέπει:

  • Κατά την προσέλευσή σας σε προγραμματισμένο ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Γ.Ν. Γουμένισσας θα πρέπει να έχετε το βιβλιάριο ασθενείας και πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις εάν υπάρχουν.
  • Όταν εισέλθετε στο χώρο θα πρέπει να πάρετε αριθμό προτεραιότητας εξυπηρέτησης από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων μόνο για τα ιατρεία που δεν λειτουργούν με προγραμματισμένα ραντεβού ( Οδοντιατρικό, Παιδιατρικό και Χειρουργικά ).
  • Στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων ανάλογα με το ασφαλιστικό σας Ταμείο τακτοποιείτε οικονομικά τις παρακλινικές εξετάσεις που ενδεχομένως θα πραγματοποιηθούν.
  • Παραλαμβάνετε το σχετικό παραπεμπτικό και κατευθύνεστε στους χώρους αναμονής ανάλογα με το ιατρείο ή την εξέταση που θα κάνετε.
  • Παραδίδεται το παραπεμπτικό ή την απόδειξη πληρωμής στη συντονίστρια νοσηλεύτρια του σταθμού που βρίσκεται το ιατρείο όπου και αναμένετε να σας καλέσει για εξέταση.