ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2022   Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς/Αποκεντρωμένη Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς/Αποκεντρωμένη Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας»

Πατήστε εδώ