ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2022 – Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς – Οργανική Μονάδα Έδρας Κιλκίς & Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2022 – Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς – Οργανική Μονάδα Έδρας Κιλκίς & Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας»

Πατήστε εδώ