Τα εξιτήρια εκδίδονται από 08:00 έως 12:00. Οι συγγενείς σας πρέπει να βρίσκονται νωρίς στο Νοσοκομείο, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαραίτητες διαδικασίες. Η έγκαιρη προσέλευσή τους στο Νοσοκομείο εξυπηρετεί και τους άλλους αρρώστους, που περιμένουν για εισαγωγή.
Στο τέλος της νοσηλείας, παραδίδεται το έντυπο εξιτήριο, εις διπλούν, από την Προϊσταμένη του Τμήματος, στον ασθενή ή τον συνοδό, το οποίο προσκομίζει στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών, προς θεώρηση και λογιστική τακτοποίηση. Κατόπιν, το θεωρημένο αντίγραφο εξιτηρίου, προσκομίζεται και επιδεικνύεται στην Προϊσταμένη του Τμήματος.

Αναλυτικά κατά την έξοδό του, ο ασθενής ή ο συνοδός του είναι:

  • Απαραίτητο να προσέλθει στο αρμόδιο γραφείο για να τακτοποιήσει το εξιτήριο του, να παραλάβει το βιβλιάριό του και να λάβει κάθε άλλη σχετική οδηγία.
  • Στην περίπτωση που είναι ανασφάλιστος, οφείλει, με την έξοδό του, να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη, που είναι ανάλογη με τον αριθμό των ημερών νοσηλείας του, ή το κόστος της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε, για το ύψος της οποίας μπορεί να ενημερωθεί από το αρμόδιο γραφείο (Λογιστήριο Ασθενών).
  • Αν πάλι, διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, το κόστος της νοσηλείας του, μπορεί να αναλάβει η ασφαλιστική του εταιρεία,  η οποία ενημερώνεται για την εισαγωγή του από τον ίδιο τον ασθενή και οφείλει να αποστείλει το δικαιολογητικό με το οποίο αναλαμβάνει τα έξοδα νοσηλείας του πελάτη της στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται από το συμφωνητικό που έχει συνάψει ο ασθενής με την ασφαλιστική του εταιρία τότε  καταβάλλει ο ίδιος την προαναφερόμενη δαπάνη. Την απόδειξη παροχής υπηρεσιών που θα πάρει από το Νοσοκομείο, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ως δικαιολογητικό στη φορολογική του δήλωση.

tor -->

Πριν την Αναχώρηση σας

Βεβαιωθείτε ότι:

  • Ενημερωθήκατε για την αγωγή που θα ακολουθήσετε μετά την αναχώρησή σας από το Νοσοκομείο.
  • Ζητήσατε από την Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Τμήματος τυχόν ιατρικά έγγραφα, που πρέπει να έχετε μαζί σας κατά την αναχώρησή σας.
  • Επιστρέψατε στο Νοσοκομείο τυχόν εξοπλισμό που χρησιμοποιήσατε.
  • Τακτοποιήσατε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις με το Λογιστήριο Ασθενών.
  • Παραλάβετε το εξιτήριό σας από το Λογιστήριο Ασθενών.
  • Προγραμματίσατε τυχόν ραντεβού σας στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας για τη μετά τη νοσηλεία παρακολούθησή σας.