Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικών εργαλείων για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικών εργαλείων για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ