Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  προϊόντων γενικής χρήσης για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων γενικής χρήσης για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ