Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας .

Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας .

 

Πατήστε εδώ