Λειτουργία φαρμακείων Νοσοκομείων αρμοδιότητας 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης για την χορήγηση του αντιϊκού φαρμάκου Paxlovid.

Λειτουργία φαρμακείων Νοσοκομείων αρμοδιότητας 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης για την χορήγηση του αντιϊκού φαρμάκου Paxlovid.

Πατήστε εδώ