Στοιχεία επικοινωνίας

2343350354 / 2343350364
email: mikro@gngoum.gr

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Γενικές Αίματος, ΔΕΚ, ΤΚΕ ( σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς) .

Επιχρίσματα περιφερικού αίματος.

Ομάδες αίματος – Rhesus

Έλεγχος Αιμόστασης( Παράγοντες Πήξης: PT/INR, APTT).

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HBA1c).

Στο αιματολογικό εργαστήριο διενεργείται καθημερινά εσωτερικός ποιοτικός έλεγχο.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

Προσδιορισμός :

GLUCOSE, UREA, CRE, UA, CHOL, TRIG, HDL, LDL, AST, ALT, γGT ALP, AMY, TBIL, DBIL, LDH, CK, CK-MB, TP, ALB, CHE, Ca, Fe, K, Na, Cl.

Καθημερινά διενεργείται εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Καλλιέργειες ούρων, κοπράνων και τραυμάτων.(απομόνωση, ταυτοποίηση και έλεγχος ευαισθησίας αερόβιων βακτηρίων).

Σε καθημερινή βάση επιτηρούνται τα πολυανθεκτικά στελέχη των κλινικών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων.

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο συμμετέχει στο πρόγραμμα επιτήρησης (Προκρούστης) πολυανθεκτικών μικροβίων και στην μηνιαία  αποστολή των αποτελεσμάτων στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

 

Γενική εξέταση ούρων( βιοχημική και μικροσκοπική εξέταση)

Εξέταση κολπικού εκκρίματος(άμεσo και χρώση GRAM)

Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων (και για Βιβλιάριο Υγείας).

 

Εκτελούνται ορολογικές εξετάσεις για:

CRP (ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός)

Αντίδραση Widal και Whight

ASTO

Mono-test

RA/RF-test

Διενεργούνται rapid test( με ανοσοχρωματογραφία) για:

HIV1,2 και HBsAg

Strep A-test

Test κύησης-β-HCG (Serum/Plasma/Urine)

FOB (Mayer κοπράνων)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο διαθέτει ως εξοπλισμό τους παρακάτω αναλυτές:

Δύο Αιματολογικούς Αναλυτές mindray (BC-5380).

Αναλυτής αιμόστασης Stago (start4).

Αναλυτής G7 HPLC.

Δύο Βιοχημικούς Αναλυτές mindray (BS-200).

Αναλυτής Ιόντων i-smart 30 Pro.

Δύο φυγόκεντροι HETTICH ROTOFIX 32 και 32 Α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το προσωπικό του Εργαστηρίου εκπαιδεύει  φοιτητές ΤΕΙ της Σχολής Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (πρακτική άσκηση).

Στο Εργαστήριο οργανώνονται εκπαιδευτικά μαθήματα για το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του Εργαστηρίου.