1.1.1    ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η δομή οργάνωσης του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας, όπως προαναφέρθηκε, περιλαμβάνει τρείς (3) Υπηρεσίες οι οποίες αποτελούν Διευθύνσεις:

 • την Ιατρική Υπηρεσία
 • τη Νοσηλευτική Υπηρεσία
 • τη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία.

Επίσης περιλαμβάνει:

 • το Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής
 • το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη.

Η Ιατρική Υπηρεσία αποτελείται από τρεις (3) τομείς:

 • τον Παθολογικό Τομέα, δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) κλινών
 • τον Χειρουργικό Τομέα, δυναμικότητας δέκα πέντε (15) κλινών
 • τον Εργαστηριακό Τομέα,

και τα Τμήματα:

 • Διαιτολογίας – Διατροφής
 • Κοινωνικής Εργασίας.

Κάθε Ιατρικός Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής:

Α. Παθολογικός Τομέας

 • Τμήμα Παθολογικό

Β. Χειρουργικός Τομέας

 • Τμήμα Χειρουργικό
 • Τμήμα Αναισθησιολογικό

Γ. Εργαστηριακός Τομέας

 • Τμήμα Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό
 • Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικό
 • Τμήμα Φαρμακευτικό.

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα:

 • Ένα Νοσηλευτικό Τμήμα το οποίο καλύπτει τον Παθολογικό και Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Χειρουργεία
 • Ένα Νοσηλευτικό Τμήμα το οποίο καλύπτει τον Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και το Κέντρο Υγείας.

Η Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Αυτοτελές Γραφείο, ως εξής:

 • Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Γραμματείας
 • Τμήμα Οικονομικού
 • Τμήμα Τεχνικού & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 • Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού
 • Αυτοτελές Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών καθορίζονται συγκεκριμένα στον Οργανισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου.