Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ασφαλούς Παραλαβής, Διαχείρισης, Εμπιστευτικής Καταστροφής, Ανακύκλωσης Παλαιών Ακτινογραφικών Φιλμ Αρχειακού Υλικού Φακέλων Ασθενών 20ετίας (χαρτί & ακτινογραφικά φιλμ) του Γ. Ν. Κιλκίς – Α.Ο.Μ. Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, με Μηδενική Χρέωση και Ανταποδοτικό Όφελος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ασφαλούς Παραλαβής, Διαχείρισης, Εμπιστευτικής Καταστροφής, Ανακύκλωσης Παλαιών Ακτινογραφικών Φιλμ Αρχειακού Υλικού Φακέλων Ασθενών 20ετίας (χαρτί & ακτινογραφικά φιλμ) του Γ. Ν. Κιλκίς – Α.Ο.Μ. Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, με Μηδενική Χρέωση και Ανταποδοτικό Όφελος

Πατήστε εδώ