Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Γουμένισσας βρίσκεται στο Νομό Κιλκίς και έχει έδρα τη Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας. Βρίσκεται σε κομβικό σημείο επάνω στη διασταύρωση του οδικού άξονα Γιαννιτσών (Νομός Πέλλας) και Κιλκίς (Νομός Κιλκίς). Απέχει 20.8 Km από την πόλη των Γιαννιτσών και 45.4Km από την πόλη του Κιλκίς, ενώ η απόσταση μέχρι την πόλη της Θεσσαλονίκης είναι 80.3Km.

Είναι κτισμένο στο άκρο της πόλης της Γουμένισσας και αποτελεί συγκρότημα τριών (3) κτιρίων:

 • κτίριο Κέντρου Υγείας
 • κτίριο Νοσοκομείου
 • κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο της Γουμένισσας λειτούργησε για πρώτη φορά το 1936 και αργότερα συστάθηκε σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 50/Α/1941.

Στη συνέχεια το Νοσοκομείο εμπλουτίστηκε με νέα τμήματα και με προσωπικό ακολουθώντας τις ανάλογες τροποποιήσεις σύμφωνα με τα Φ.Ε.Κ. 58/Α/1958, Φ.Ε.Κ. 121/Α/1962, Π.Δ. 344/75 (Φ.Ε.Κ. 99/Α/1975), Φ.Ε.Κ. 671/Β/1977, Π.Δ. 1165/85 (Φ.Ε.Κ. 285/Α/1981).

Με την υπ’ Αριθ. 43β/οικ. 4790/02.04.1987 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 173/Α/1987) πήρε την σημερινή του μορφή ως Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Γουμένισσας, η δε περιοχή ευθύνης του και τα περιφερειακά του Ιατρεία ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.1579/85 (Φ.Ε.Κ. 217/Α/1985).

 

Με την ΚΥΑ Α3α/οικ.605/18.01.1988 συνιστώνται ως αποκεντρωμένες μονάδες του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Γουμένισσας τα παρακάτω Περιφερειακά Ιατρεία, τα οποία πλέον  ανήκουν Διοικητικά στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τον Ν.4238/2014 (Φ.Ε.Κ. 38/Α/2014).:

 • Περιφερειακό Ιατρείο Αξιούπολης με έδρα το Δήμο Αξιούπολης, που εξυπηρετεί την περιοχή της έδρας του,
 • Περιφερειακό Ιατρείο Ειδομένης με έδρα το Δημοτικό διαμέρισμα Ειδομένης του Δήμου Αξιούπολης, που εξυπηρετεί την περιοχή του Δημοτικού διαμερίσματος έδρας του,
 • Περιφερειακό Ιατρείο Ευρώπου, με έδρα τον Δήμο Ευρωπού, που εξυπηρετεί την περιοχή της έδρας του, καθώς και τις περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων Ρυζιών, Πολύπετρου, Μεσιάς και Αγίου Πέτρου
 • Περιφερειακό Ιατρείο Γρίβας με έδρα τη με έδρα το Δημοτικό διαμέρισμα Γρίβας του Δήμου Γουμένισσας, που εξυπηρετεί την περιοχή του Δημοτικού διαμερίσματος έδρας του.
 • Περιφερειακό Ιατρείο Γοργόπης, με έδρα το Δημοτικό διαμέρισμα Γοργόπης του Δήμου Αξιούπολης, που εξυπηρετεί την περιοχή του Δημοτικού διαμερίσματος – έδρας του, καθώς και τις περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων Τούμπας και Κάρπης.
 • Περιφερειακό Ιατρείο Φανού με έδρα Φανού που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας-έδρας του, καθώς και τις περιοχές των Πλαγιάς και Σκρά.

 

Η τελευταία τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Γουμένισσας (Φ.Ε.Κ. 1153/τ. Β’/10.04.2012) προβλέπει σαράντα (40) κλίνες οι οποίες είναι όλες αναπτυγμένες.

 

Με την υπ΄Αριθμ. Υ4α/οικ.123803/31.12.2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3486/τ. Β’/ 31.12.2012) ο Οργανισμός του Νοσοκομείου ενοποιήθηκε με τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. Τα δύο Νοσοκομεία αποτελούν ένα ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς” και υπόκειται στον έλεγχο και εποπτεία του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

 

Το Νοσοκομείο είναι σε βάση διαρκούς ανάπτυξης και εξέλιξης τόσο σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο σύγχρονης Διοίκησης, με τρείς (3) αναπτυγμένους τομείς: Παθολογικό, Χειρουργικό και Εργαστηριακό.

 

Λειτουργεί οργανωμένο Διατομεακό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) και Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, καθώς και Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.

Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία που λειτουργούν είναι:

 • Γενικής Ιατρικής
 • Γυναικολογικό
 • Γενικής Ιατρικής
 • Διαβητολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Οδοντιατρικό
 • Ορθοπεδικό
 • Παθολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Πνευμονολογικό
 • Χειρουργικό
 • Ω.Ρ.Λ

 

Επίσης, σε καθημερινή βάση οι Γενικοί Ιατροί του Νοσοκομείου εξυπηρετούν τους πολίτες για την συνταγογράφηση φαρμάκων.

Το Νοσοκομείο διαθέτει μία (1) χειρουργική αίθουσα καθώς και μία (1) αίθουσα μικροεπεμβάσεων.

Στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο εκτός του κλασικού ακτινολογικού λειτουργεί και ένας (1) υπέρηχος. Επίσης, λειτουργούν ένας (1) υπέρηχος γυναικολογικού και ένας (1) υπέρηχος καρδιολογίας.

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου καλύπτει την πλειονότητα των εργαστηριακών εξετάσεων: Αιματολογικών – Βιοχημικών και Μικροβιολογικών.

 

Το Νοσοκομείο καλύπτει την περιοχή του Δήμου Παιονίας τα οποία ανήκουν Διοικητικά στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τον Ν.4238/2014 (Φ.Ε.Κ. 38/Α/2014).