Αντικείμενο του τμήματος είναι η χειρουργική αντιμετώπιση των τακτικών και των εκτάκτων περιστατικών και η νοσηλεία τους . Αντιμετωπίζονται διάφορες χειρουργικές παθήσεις.

  • Χοληφόρων
  • Διαφόρων τύπων κηλών
  • Κιρσοί κάτω άκρων
  • Μαστού
  • Γαστρεντερικού συστήματος

Στελέχωση:

  • Τελεβάντος Ανδρέας (Δ/ντής)

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διευθυντής:          23433 50355
  • Προϊσταμένη:      23433 50344
  • Γραφείο Ιατρών: 23433 50355