Αντικείμενο του τμήματος είναι η χειρουργική αντιμετώπιση των τακτικών και των εκτάκτων περιστατικών και η νοσηλεία τους . Αντιμετωπίζονται διάφορες χειρουργικές παθήσεις.

 • Χοληφόρων
 • Διαφόρων τύπων κηλών
 • Κιρσοί κάτω άκρων
 • Μαστού
 • Γαστρεντερικού συστήματος

Στελέχωση:

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ)

 • ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ( ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διευθυντής: 23433 50355
 • Προϊσταμένη: 23433 50344
 • Γραφείο Ιατρών: 23433 50355
 • Email: surgery@ghkilkis.gr
 • Φάξ: