Οι κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Γουμένισσας χορηγούν τις εξής ειδικότητες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Παθολογία 2 χρόνια
Γενική Χειρουργική 1 χρόνος