Διαβουλεύσεις

Μαρ
12

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ(ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ(ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΝΤΩΝ ΝΑ_K_CL(ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ(ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ HPLC ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ(ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

DETAIL
Φεβ
09
Απρ
26
Νοέ
14
Νοέ
14
Νοέ
14
Νοέ
14
Νοέ
14